GEVAREN VAN DE ZEE

Beste (groot)ouder, beste leerkracht, beste begeleider,


Wellicht heb je het boekje 'Viktor in nood' bij de hand en zal je het voorlezen aan je (klein)kind of je leerlingen. Mogelijks zal je dit verhaal niet voorlezen zoals een willekeurig ander kinderverhaal. Je wil  je kinderen immers duidelijk vertellen dat de zee geen zwembad is, m.a.w. zelfs al hebben ze een zwembrevet  en ziet de zee  er kalm uit, toch kan een ongeluk snel gebeurd zijn. De zee en het strand verbergen immers gevaren en je wil hen daarvan bewust maken. Zodat ze hun gedrag daarop afstemmen en minder risico lopen op een ongeluk. Je wil hen ook het goede voorbeeld geven, jij neemt ze tenslotte mee naar het strand en de zee.  Zo bijv.,  waarom zouden  we het normaal vinden dat we gaan zwemmen in een onbewaakte zone, terwijl we niet anders verwachten dan dat er aan de rand van het zwembad wel redders staan toezicht te houden? Op deze website willen we even stilstaan bij de gevaren van de zee, meer in het bijzonder bij die gevaren die voor kinderen bedreigend kunnen zijn. Zodat hopelijk met wat meer inzicht in de gevaren van de zee, we beseffen waarom het zo belangrijk is aan om het even welk strand alleen in zee te gaan in een zone waar strandredders toezicht houden. Strandredders kunnen ingrijpen voor het te laat is. Strandredders weten bovendien ook perfect waar zich de sterke stromingen bevinden of de  golven te krachtig zijn en stellen hun zone in waar het wel veilig zwemmen is.


We gingen ons licht opsteken bij het Europese project 'Sea Change', een project gericht op het beter informeren van het Europese pubiek over de mogelijke gevaren van een strandbezoek. En daar kwam men tot de volgende classificatie van de 13  'dangers of the sea':

(bron: https://issuu.com/vliz/docs/zeekrant2016/4)


 1. Alcoholgebruik ( → bemoeilijkt de coördinatie, verhoogt roekeloos gedrag, ...)
 2. Onweer (lees bliksem)
 3. Interactie met watersporters (zoals jetski's, motorboten, surfers, ...)
 4. Zonnebrand en zonneslag
 5. Zand (zoals invallende tunnels of putten  →  zuurstoftekort, verstikking)
 6. Getij ( →  afsluiting van het strand, insluiting, geulen op het strand die onderlopen en verraderlijk kunnen zijn)
 7. Kunstmatige structuren ( zoals strandhoofden, pieren, paalhoofden, ... →  uitglijden en kwetsuren)
 8. Sterke stromingen (zoals muistromen, ....)
 9. Land en bodemstructuren (natuurlijke of door de mens veroorzaakt) ( →  kwetsuren, evenwicht verliezen)
 10. Kwaliteit van het water ( →  gezondheidsproblemen)
 11. Irriterende/gevaarlijke dieren (zoals aan de Vlaamse stranden kwallen, pietermannen, of aan tropische stranden haaien, ...)
 12. Temperatuur van het water ( →  'coldshock', onderkoeling, bewustzijnsverlies, verdrinking)
 13. Krachtige golven ( →  evenwichtsverlies, oriëntatieverlies, tegen de bodem of obstakels worden geslaan)


De gevaren vindt u in een meer behapbare vorm op https://www.vleet.be/nl/strandgevaren .


Bovendien kunnen een aantal menselijke factoren in een gevaarsituatie het risico op een incident nog verhogen zoals  paniek, overschatting van zijn/haar zwemcapaciteiten, spierkrampen, onwel worden, vermoeidheid, onvoldoende conditie,  ziekten (zoals suikerziekte, epilepsie, hartstoornissen, ...).


Omdat voorkomen beter is dan genezen, is inzicht in de gevaren van de zee en in onze zwemvaardigheden essentieel, voor onszelf en voor onze kinderen. Hier gaan we verder in op de gevaren, hoe herken je ze, hoe ver kan ik gaan zonder risico, mezelf kennende, en als het misgaat, hoe reageer ik om erger te voorkomen.


Vervolgens leggen we uit hoe bewaakte zones, signaalborden en signaalvlaggen, boeien en strandredders bijdragen tot onze veiligheid.

Tenslotte sluiten we af met een stap voor stap plan wanneer je

1/ met kinderen

2/ naar het strand gaat

3/ en gaat baden in zee.

Deze stappen zijn essentieel voor een veilig strandbezoek en zouden voor iedere strandgebruiker vanzelfsprekend moeten zijn. Net zoals we leren hoe we ons veilig in het verkeer gedragen, zo leren we ook met deze veiligheidstips hoe we ons veilig gedragen aan zee en op het strand.Bekijk alvast onze voorbeelden onder de tab 'inspiratie' !